Młodzi w biznesie i finansach – Krajowa Izba Gospodarcza

Młodzi przedsiębiorcy działają inaczej. Rzadko zrzeszają się w ramach większych organizacji, rzadko podejmują wspólne działania lobbingowe na rzecz zmiany prawa czy reakcji instytucji, o ich interesie decydujących. Dlatego KIG współpracuje z młodymi przedsiębiorcami w odmienny sposób niż z izbami gospodarczymi, mówi Ewa Siwek, kierownik ds. programowych w Krajowej Izbie Gospodarczej, w rozmowie z Magdaleną Bryś.

Młodzi w biznesie i finansach – Startup Academy

W najbliższych latach 7 miliardów złotych zostanie przeznaczone na wsparcie startupów i innowacyjnych pomysłów. Jeżeli nie będziemy realizowali naszej pracy od podstaw w akceleratorach i inkubatorach przedsiębiorczości, to nie będzie komu aplikować po te środki, mówi Michał Misztal, prezes Startup Academy, z którym rozmawia Magdalena Bryś. Startup Academy to organizacja zajmującą się nauczaniem przedsiębiorczości.

Młodzi w biznesie i finansach – Fundacja GPW

Celem Fundacji jest edukowanie nowego pokolenia inwestorów i wspieranie obecnej generacji inwestorów. Naszym zadaniem jest przygotowanie oferty edukacyjnej dla szerokiego grona odbiorców – począwszy od dzieci i młodzieży szkolnej. Przykładowo podczas Dnia Otwartego Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zorganizowaliśmy specjalne wykłady dla dzieci, ale również dla ich rodziców, m.in. o tym jak rozmawiać z dzieckiem o finansach.

Innowacje finansowe w sektorze bankowym

Główną ideą Kongresu jest szerzenie wiedzy specjalistycznej dotyczącej nie tylko prawa bankowego, ale też rynków kapitałowych i dziedzin pokrewnych. Staramy się stworzyć pomost i platformę wymiany pomiędzy środowiskiem akademickim i biznesowym. To nie jest wydarzenie skierowane wyłącznie do studentów, czy też wyłącznie dla przedstawicieli świata biznesowego. Kongres ma charakter pro-studencki i pro-akademicki.