Młodzi w biznesie i finansach – Krajowa Izba Gospodarcza

Młodzi przedsiębiorcy działają inaczej. Rzadko zrzeszają się w ramach większych organizacji, rzadko podejmują wspólne działania lobbingowe na rzecz zmiany prawa czy reakcji instytucji, o ich interesie decydujących. Dlatego KIG współpracuje z młodymi przedsiębiorcami w odmienny sposób niż z izbami gospodarczymi, mówi Ewa Siwek, kierownik ds. programowych w Krajowej Izbie Gospodarczej, w rozmowie z Magdaleną Bryś.

Młodzi w biznesie i finansach – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think! (w skrócie: Fundacja Think!) jest polską organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Naszą misją jest propagowanie idei edukacji przez całe życie. Rozwijamy kompetencje XXI wieku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wspieramy ich aktywne i przedsiębiorcze postawy we wszystkich dziedzinach życia.

Młodzi w biznesie i finansach – Fundacja GPW

Czym zajmuje się Fundacja GPW i jakie projekty Państwo realizują? Celem Fundacji jest edukowanie nowego pokolenia inwestorów i wspieranie obecnej generacji inwestorów. Naszym zadaniem jest przygotowanie oferty edukacyjnej dla szerokiego grona odbiorców – począwszy od dzieci i młodzieży szkolnej. Przykładowo podczas Dnia Otwartego Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zorganizowaliśmy specjalne wykłady dla dzieci, ale również dla ich rodziców, m.in. o tym jak rozmawiać z dzieckiem o finansach.

Innowacje finansowe w sektorze bankowym

IX Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego odbył się w dniach 19–20 kwietnia br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. To jedno z dorocznych najważniejszych wydarzeń akademickich, będących swoistą płaszczyzną pomiędzy środowiskiem uczelnianym a biznesowym. W tym roku skupiono się na roli innowacji finansowych w sektorze bankowym oraz rynkach kapitałowych.

Młodzi w biznesie i finansach – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości powstały w 2004 r. Idea zrodziła się wśród założycieli Studenckiego Forum Business Center Club, w których pierwszy inkubator powstał jako projekt pilotażowy. Po sukcesie z nim związanym powstała odrębna organizacja, która działa do dnia dzisiejszego. W ramach AIP funkcjonuje blisko 56 inkubatorów rozmieszczonych przy najlepszych polskich uczelniach.

Młodzi w biznesie i finansach – Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Sama inicjatywa Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pochodzi ze Stanów Zjednoczonych z inicjatywy administracji i pod patronatem prezydenta, Baracka Obamy oraz brytyjskiego premiera, Gordona Browna w 2008 r. To był taki pomysł tygodnia, w którym będzie się wspierać podstawy przedsiębiorcze, ale też społeczną odpowiedzialność biznesu w kontekście biznesu jako nie tylko pomnażania środków, ale odpowiedzialności za środowisko, innych ludzi.

Młodzi w biznesie i finansach – Polish Entrepreneurship & Leadership Society

Polish Entrepreneurship & Leadership (PELS) to grupa przedsiębiorczych, zmotywowanych, niezwykle zaangażowanych społecznie oraz nastawionych na rozwój i sukces osób stanowiących krąg młodych liderów świata ekonomii, finansów, prawa i IT. Formalnie organizacja powstałą pod koniec 2017 roku z chwilą wpisu do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych Krajowego Rejestru Sądowego.

Recenzja: George Gilder, Wiedza i władza

Amerykański ekonomista znany z „Bogactwa i ubóstwa”, w której porusza współczesne problemy dotyczące likwidacji ubóstwa oraz braki wspierania wzrostu gospodarczego państw. Kolejną publikację „Wiedza i władza” można określić jako kontynuacje poprzedniej, ponieważ autor również zastanawia się nad rozwojem społeczeństw przez polemikę z ekonomistami różnych nurtów oraz roli informacji.
Load More Articles